Artiklar jag skrivit på Länstidningen Södertäljes ledarsida

Som en del av Liberala Skrivarakademin har jag praktiserat två veckor på ledarsidan på Länstidningen Södertälje. Nedan följer rubrik och länkar till de artiklar jag skrivit där.

Vi lever i mänsklighetens bästa tid någonsin – än så länge i alla fall

Fattigdomen är rekordlåg och andelen barn i skolan rekordhög. Åren vi lever ökar medan koldioxidutsläppen slutat öka.
http://www.lt.se/opinion/ledare/vi-lever-i-mansklighetens-basta-tid-nagonsin-an-sa-lange-i-alla-fall

Dags för SD att inse att det svenska klimatet är hotat

Sverigedemokraterna går till attack mot SMHI. Det är huvudlöst. http://www.lt.se/opinion/ledare/dags-for-sd-att-inse-att-det-svenska-klimatet-ar-hotat

Stäm skiten ur utsläppsfuskarna

Volkswagen-skandalen rullar vidare. Men även Volvo har bilar som grovt överskrider reglerna för utsläpp. Vad gör regeringen?
http://www.lt.se/opinion/ledare/stam-skiten-ur-utslappsfuskarna

Vaccinationsskeptiker bör inte ignorera forskningen

Vaccinationsskepticism i olika grad finns hos både Donald Trump och antroposofer i Järna. Det finns skäl att vara skeptisk till vaccinationsskeptikers argumentation.
http://www.lt.se/opinion/ledare/vaccinationsskeptiker-bor-inte-ignorera-forskningen

Hög tid för Nykvarn att ta miljön på allvar

Nykvarn har försökt anta ett miljöprogram två gånger utan att lyckas. Nu är det dags att börja arbeta ordentligt med miljöfrågorna.
http://www.lt.se/opinion/ledare/hog-tid-for-nykvarn-att-ta-miljon-pa-allvar

Viktigare att fattigdomen minskar än att ojämlikheten gör det

Den extrema fattigdomen i världen har halverats sedan 1990. Dessutom har världen blivit lite jämlikare de senaste decennierna, enligt forskning.
http://www.lt.se/opinion/ledare/viktigare-att-fattigdomen-minskar-an-att-ojamlikheten-gor-det

Klimatet kan överleva Trump

Donald Trump som president är ett bakslag för klimatet. Men om resten av världen fortsätter med klimatarbetet, förnybart fortsätter att öka och tekniker för att ta ned koldioxid gynnas kan tvågradersmålet ändå nås.
http://www.lt.se/opinion/ledare/klimatet-kan-overleva-trump

Utvecklingen av förnybart ger hopp för klimatet

Den förnybara energin växer i rekordtakt. Förnybart bör i första hand användas för att ersätta fossilenergi.  http://www.lt.se/opinion/ledare/utvecklingen-av-fornybart-ger-hopp-for-klimatet

Oroväckande otrygghet bland Södertäljes företagare

Södertälje är en av de kommuner i länet där andelen företag som utsätts för brott är störst. Kommunens samarbete med polisen och myndigheter kan öka tryggheten. http://www.lt.se/opinion/ledare/orovackande-otrygghet-bland-sodertaljes-foretagare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.