Hur vet du att ekologiskt är bättre för miljön?

Regeringen beslutade igår att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av ekologiska odlingar år 2030 och att 60 procent av livsmedelsinköpen från stat, kommun och landsting ska vara ekologiskt.

Många är glada över beskedet. Exempelvis Miljöpartiet skriver att ekologiskt är bra för naturen.

Utifrån att försökt följa eko-debatten och är omgiven av många ekoförespråkare har jag märkt att dom ofta låter väldigt säkra på sin sak. Eko-debatten kan ofta bli mer känslosam än andra diskussioner. Många verkar identifiera sig med sina matval. Det kan försvåra en faktabaserad diskussion. 

Men vet vi verkligen att ekologiskt är bättre för miljön och i så fall hur vet vi det?

Livsmedelsverket beställde i somras en sammanfattning över forskningsläget om ekologiskt och miljö. I rapporten (se s.41) jämförde dom vad forskningen säger om ekologiskt jämfört med konventionellt ur sex olika perspektiv (klimat, övergödning, försurning, ekotoxicitet, energianvändning och markanvändning) per kg på nio olika livsmedelsgrupper (mjölk, nötkött, fläskkött, kycklingkött, ägg, fisk, grödor, grönsaker och frukt & bär). Totalt fick de alltså 6*9-1 (av förklarliga skäl inget resultat för konsekvenserna på markanvändning av fiskproduktion)=53 resultat. Konventionellt var bättre i 18 av fallen och ekologiskt var bättre  14 av fallen och i övrigt var det lika. Enligt Livsmedelsverket finns det inte heller hälsoskäl att gå över till ekologiskt.

De exakta siffrorna ovan ska man nog inte ta på för stort allvar och varken Livsmedelsverket eller jag påstår med detta att konventionellt är bättre för miljön. När det gäller andra aspekter som biologisk mångfald är ekologiskt bättre per odlingsenhet. Ett problem är dock att ekologiskt kräver mer plats eftersom det är mindre effektivt. Mer yta för jordbruk kan innebära mindre yta för vild natur och frågan om biologisk mångfald och jordbruk är därför komplex.

Livsmedelsverkets rapport, tillsammans med andra studier, gör mig dock skeptisk till påståendet att ekologiskt generellt skulle vara bättre för miljön. Men jag är öppen för att ändra åsikt om det finns mycket forskning som talar för att slutsatserna ovan från livsmedelsverkets rapporter är fel. Jag har dock inte hittat sådant forskningsstöd. Men det betyder per automatik inte att det inte finns.

Den som är tydligt för ekologiskt av bland annat miljöskäl får gärna svara på frågan: Vilket forskningsstöd har du för påståendet att ekologiskt är bättre för miljön? Ju mer forskningssammanställningar och meta-studier svaret innehåller desto bättre.  

2 reaktioner till “Hur vet du att ekologiskt är bättre för miljön?”

  1. I Din artikel saknas aspekter på ekologiskt gentemot konventionellt vad gäller jordbruksgifter, etisk försvarbar djurhållning och kvalitativa värderingar som smak.

    1. Ekotoxitet tas ju upp i Livsmedelsverkets rapport och min artikel. Däremot inte djurhållning. Målet med artikeln var inte att utreda vad folk ska köpa/stödja. Utan just på att fokusera på påståendet att eko är bättre för miljön.

      Själv köper jag alltid ekologisk fil och ägg för att jag har för mig att det är bättre för djur, men inte jätteinsatt. Men om det är så att eko är bättre för djuren men tveksamt om miljön så borde ju argumentationen handla mer om djur och mindre om miljö. Och då är det ju lite märkligt att t.ex. Naturskyddsföreningen som väl annars inte arbetar med djurrättsfrågor är så aktiva i ekodebatten.

      Ang. smak så är det väl upp till varje person att avgöra vad man tycker och hur man då värderar det mot andra värden. Därför inte skrivit ngt om det.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.