Om kärnkraften är så olönsam – varför behövs det då subventioner till sol och vind?

Priset på vind- och solenergi sjunker, vilket är glädjande. Kanske kommer vind och sol att bli billigare än kärnkraft snart. Men varför behöver vind och sol då subventioner till 2030 för att konkurrera med kärnkraften som nu ska bära sina egna kostnader? 

En vanlig kommentar efter att energiöverenskommelsen presenterades i fredags var att kärnkraften är dyr och olönsam. Ett exempel på en sådan kommentar stod Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin för som twittrade:

Kärnkraften är olönsam, med eller utan effektskatt. När kärnkraften får bära sina samhällskostnader konkurreras den utan av sol och vind.

Att kärnkraften är dyr och olönsam har varit kärnkraftsmotståndares favoritargument den senaste tiden. Att kärnkraften har ekonomiska problem är ett argument som i sig stämmer.

Men det som Lövin och kärnkraftsmotståndare inte alltid nämner är att med ett genomsnittligt elpris på 19,7 öre per kWh så har den svenska elproduktionen överlag ekonomiska problem, inte minst vindkraften.

Kärnkraft har en produktionskostnad på 31,6 öre per kWh, inklusive effektskatt och avgift för kärnavfallet, och vind och sol har en produktionskostnad på 65 respektive 170 öre kWh, enligt en statlig utredning från mars 2016.

Vind har direkta subventioner på 15,2 öre per kWh och sol har direkta subventioner på 80 öre per kWh. Energikommissionen har nu bestämt att subventionerna till förnybart ska förlängas till efter 2030. Det är rimligt att subventionera nya och miljövänliga energitekniker i början, även om det kan diskuteras hur länge de ska gälla.

Kärnkraften har inga direkta subventioner enligt den statliga utredningen. Däremot kan det faktum att kärnkraften inte har ett obegränsat skadeståndsansvar vid en olycka ses som en indirekt subvention. Det är bra att Energikommissionen kommit överens om att kärnkraften ska bära sina egna kostnader.

Priset på vind och solenergi sjunker, vilket är glädjande. Kanske kommer vind och sol att bli billigare än kärnkraft snart. Men varför behöver vind och sol då subventioner till 2030 för att konkurrera med kärnkraft som nu ska bära sina egna kostnader? 

 

8 reaktioner till “Om kärnkraften är så olönsam – varför behövs det då subventioner till sol och vind?”

 1. Jag ser att kapital-kramare hittar alla möjliga argument för att misskreditera sol och vind.
  1) Jag har enbart sol-kraft ETC-el, för min villa i Nacka.
  2) Jag har drivit igenom att hela stora nya KRAMATORIE-anläggningen i Nacka församling får solcellstak och
  blir självförsörjande på el. Jag sitter som förtroendevald i kyrkofullmäktige och kyrkoråd m.m.
  I exempel nr 1 så har jag som privatperson marginellt större kostander. Handlar om 100-lappar.
  I exempel nr 2 tjänar församlingen enorma summor per år. OCH själva solcellsanläggningen kostade drygt 500 tusen kr. Nya bygget som helhet går på 35 miljoner.
  Hm…..vad är problemet ….?
  mvh H.H.

  1. Låter bra!

   Men faktum kvartår att Energikommissionen ansåg att subventionerna behövdes förlängas till 2030.

 2. Hur mycket kostade kärnkraften när den var ny, och vem bekostade detta?

  Nu är det ju så att det finns helt andra skäl än kostnaden att vilja fasa ut kärnkraften, till förmån för renare och mer hållbar energiproduktion. Framför allt säkerhetsmässiga. Kärnkraft gör samhället sårbart för attacker eller olyckor. Det gör oss också beroende av teknik och som kan användas emot oss. Det skapar ett berg av avfall som ingen vet vad vi ska göra av och ingen vill ha.

  Därför behövs subventioner till sol och vind. – Svaret på frågan.

  1. Om man vill avskaffa kärnkraft för att man tycker att det är en dålig energikälla så är det en sak.

   Men jag tycker inte att det tar bort motsätningen mellan att ena sidan fokusera på att kärnkraften är så olönsamt att den kommer att avskaffas och samtidigt säga att alternativen behöver subventioner.

 3. Tidigare subventionerade vindkraftverk som avyttrats till nya ägare. Vad händer med subventionerna? Vinsten vid försäljning går rakt in på kontot hos säljaren? Elcertifikatsavgiften / subventionen på elräkningen tillfaller altså säljaren av vindkraftverken som ren vinst. Kan detta vara meningen?

  1. Tack för påpekandet. Har förtydligat. Det gör det ju ännu mer tveksamt att ensidigt peka på att kärnkraften har lönsamhetsproblem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.